Колекторите да звънят само от 8 до 20 ч. в работен ден и не при работодателя му

Колекторите да могат да търсят длъжника само в работни дни от 8 ч. до 20 ч. и не при работодателя му, да не разгласяват информация за задълженията му и да не използват заплахи, обиди или принуда. Вземанията срещу потребител да се прехвърлят само след негово изрично писмено съгласие, дадено предварително чрез индивидуално уговорена клауза в договора. Това са част от идеите на работната група в Министерството на правосъдието, която трябва да предложи правна рамка на дейността на т. нар. колекторски дружества, на кредитодателите, осъществяващи дейност извън регулациите на БНБ и на дружествата за предоставяне на бързи кредити, пише lex.bg.

Предлагат се промени в шест закона – за защита на потребителите (ЗЗП), за кредитите за недвижими имоти на потребители, за кредитните институции, за ограничаване на плащанията в брой, за потребителския кредит, както и в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Водещи са промените в ЗЗП. С тях първо се регламентира въпросът с цесиите на вземания срещу потребители. Идеята е изрично да се запише правило, че вземанията срещу потребител са непрехвърлими, освен ако потребителят е дал изрично писмено съгласие преди прехвърлянето чрез индивидуално уговорена клауза в договора.

Уведомяването за прехвърлянето ще се извършва само от предишния кредитор в 14-дневен срок. Поставят се серия от изисквания каква информация трябва да се предостави на длъжника при цесия – на кого се прехвърля вземането, основанието и падежът му, общият размер на дължимата сума с посочване на главница, договорни лихви, наказателни лихви, неустойки и други вземания, както и периодите, за които са дължими. Освен това в уведомлението ще се посочва и общият размер на платената от потребителя сума от сключване на договора до датата на прехвърляне на вземането, като се посочва каква част от вземането е погасена с него, банкова сметка на новия кредитор и т.н.

„Уведомяването е валидно извършено, когато е направено на последния съобщен от потребителя адрес“, предвиждат измененията.

Всеки, който не е уведомил потребител, а е прехвърлил вземането си срещу него, е заплашен от глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв.

Колекторите, които притесняват длъжника и му звънят извън предвидените в закона часове например (какви са другите ограничения за тях виж в карето), пък може да бъдат глобени с 1000 до 5000 лв. А ако са еднолични търговци и юридически лица, ги заплашва имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.

В проекта се предвижда, че вземане срещу потребител не може да се прехвърля частично или на няколко кредитора. Т.е. ще се преустанови практиката да се цедират отделно главница, лихва и разноски на различни кредитори, всеки от които да претендира разноски.

Друга съществена промяна се прави с нов чл. 148ж. Той предвижда, че новият кредитор няма право да начислява такси, неустойки, санкции или лихви, които не са предвидени в договора с кредитора. Тази забрана е скрепена с глоба от 500 до 3000 лв., а за юридическите лица – имуществена санкция от 1000 лв. до 10 000 лв.

Заложена е и забрана вземане срещу потребител да се прехвърли на лице, което не е вписано в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции.

Тук обаче адвокат Валя Гигова посочи, че все пак трябва да се предвидят изключения, които налага животът. „Налага се на близки хора на длъжника да се прехвърлят негови задължения – родители купуват вземания на децата си по потребителски кредит“, обясни тя. Омнудсманът Диана Ковачева посочи, че възможността за инцидентно прехвърляне е била премахната от законопроекта, за да се избегне противоречивата практика и заобикалянето на закона от колекторите.

„Инцидентно прехвърляне е това, което не се извършва по занятие. И не мисля, че този текст ще служи като средство за заобикаляне на закона“, заяви Гигова. „Често има случаи, в които се прехвърлят вземания на близки на длъжника. Да изключим априори такива цесии не ми се струва логично. Животът е шарен“, подкрепи я зам.-председателят на Камарата на ЧСИ Стоян Якимов.

В проекта се предлага въвеждането на недействителност на цесията, която не е извършена по новите правила – тя няма действие по отношение на потребителя и по отношение на третите лица.

Омбудсманът Диана Ковачева наблегна на това, че институцията подкрепя измененията, но най-важен ще е контролът, който ще упражнява Комисията за защита на потребителите.

От министерството на икономиката поставиха следния въпрос – ако един телеком предложи индивидуална клауза, с която гражданинът се съгласява на прехвърляне на вземането, какъв избор има потребителят? „На хартия текстът е чудено записан, в интерес на потребителя, но никога няма да бъде осъществен“, заяви представителят на министерството Алексиев.

„Ако иска да си осигури възможност за прехвърляне на вземането, трябва да си осигури съгласието на потребителя с индивидуално уговорена клауза. Ако го няма, ще трябва да си го събира лично и няма да може да го прехвърля“, заяви адвокат Гигова.

loading...

Аз също съм потребител! И… услугите са ми скъпи! Защо ли? Защото има огромна маса нелоялни потребители, чиито задължения се разпределят между лоялните. Проектът не е балансиран. Как ще се уведоми някой, който не иска да бъде намерен? Сменил телефона, адреса, даже държавата? Дебемю в работно време хората са на работа. Често започват рано, в 8 и завършват след 18 часа. Как, кога, къде да се търсят?Аз съм застъпник на информирането! Когто кандидатсваш за нещо, когато подписваш договор и когато идва време да си плащаш. Трябва да знаеш, че носиш лична отговорност, за информацията, която декларираш, какво се случва, ако е невярна, за подписа, който полагаш, за отказа да си изпълняваш задълженията, поети с този подпис. Не виждам в проекта нещо по тези въпроси. Против електронните писалки съм! Клиентът разчита на чутотою няма възможност да прочете, преди да подпише. Договорите са много обемни, всяка страница се подписва. Клиентът няма време да прочетв в офиса, дори и да подписва с обикновен химикал. Ако искате стабилизиране на пазара, балансирайте! Сега е небалансирано и нелоялнит остават безнаказани, а лоялните плащат!

1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
Хороскоп за 13 август: Ден за колосални промени при Скорпионите, Рибите будят удивление и възхищение

Снимка pixabay lamqta.com Овен Вгледайте се днес в едно от най-близките си отношения. За хората е напълно естествено да се отдалечават един от друг, но е възможно да не осъзнавате, как бързо отслабва това приятелство.Неотдавна светско мероприятие се е оказало не така интересно, както сте очаквали, или близостта между Вас …

Новини
Историческа кражба на ток в Кюстендил

Изображение Гугъл Мапс От ЧЕЗ са разкрили нагли кражби на електроенергия в Кюстендил, без прецедент в историята на дружеството по своите мащаб и дързост. Злоупотребата е разкрита на 11 август, пише topnovini.bg. Установените нарушения са в ДАП-Кюстендил и в сгради на бившата фабрика за обувки в северната промишлена зона, съобщиха …

Новини
1
Строят сграда под Рилските езера за половин милион

Изображение Гугъл Мапс Започва изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“ в района на хижа „Рилски езера“, на територията на Национален парк „Рила“, пише Вести.   (КИП) в част от сградата ще се предоставят помещения за база на Планинска-спасителна служба при БЧК за осигуряване на целогодишно дежурство от планински спасители …