fbpx

Идват нови пенсии, заплати, майчински и безплатни детски градини

Новини

В точката за социална политика от коалиционното споразумение на четирите партии са заложени редица мерки за овладяване на бедността и вдигане на доходите на населението, като специално внимание е обърнато както на пенсионерите, така и на инвалидите и на децата.

Безплатни държавни и общински детски ясли и детски градини с бюджет 2022, след обсъждане с другите комисии и ваучерна схема за неприетите деца, които отговарят на условията за прием.
12. Да се разгледат възможности за изграждане на допълнителни детски градини и ясли, и евентуално алтернативни методи за детска грижа, които са съобразени с дългосрочните мерки за регионално развитие.
13. Втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022.
14. Да се обсъди и разгледа механизма за обезщетение на осигурените работещи майки през втората година на майчинството.
15. Безплатни лекарства за малолетни лица до 14 години (да се вземе формулировката от групата по здравеопазване).
16. Прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне на МРЗ, който е базиран на европейската директива и след консултации със социалните партньори:
a. МРЗ да бъде 50% от средната работна заплата.
17. Максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, след консултации със социалните партньори.
18. Минимална добавка за нощен труд, базирана на европейските норми и след консултации със социалните партньори.
19. Адекватно определяне на линията на бедност според европейската методика.
20. Обвързване на минималното обезщетение за безработица с минималната работна заплата, след консултации със социалните партньори.
21. Транспониране на директивата на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски.
22. Създаване на дигитални трудови книжки.
23. Регламентиране на дистанционната работа в кодекса на труда.
24. Да се разработи дългосрочна стратегия по доходите.
25. Конкретни стъпки за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка. Включително улеснен достъп до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.
26. Връзка между образованието и пазара на труда:
a. Уреждане на облекчен режим на доброволни стажове по време на лятната ваканция на учениците (да се синхронизира с групите по образование и икономика).
27. Насърчаване на активното участие на работодателите в програмите за допълнителна квалификация и преквалификация
28. Преразглеждане на стратегията за дългосрочна грижа:
a. Електронно управление на услугите в домашна среда, включително на патронажна грижа.
b. Преразглеждане на капацитета, качеството и ефективността на услугите.
c. Обособяване на грижата за възрастни хора с отделен бюджет, като част от здравната грижа. Грижата да бъде част от осигурителната система или от социалното подпомагане (дебат).
29. Създаване на пътна карта и регистър на всички групи с необходимост от социална подкрепа.
30. Анализ на използването на ваучерите за храна и прецизиране на месечната база и квотата.
31. Съкращаване на документооборота за използване на социални услуги и намаляване на администрацията.
32. Електронно управление и единна система на социалните плащания и услуги.
33. Изработване на законодателна програма за социални мерки.
34. Ревизия и постоянен контрол на средствата, качеството и ефективността на социалните услуги.
35. Да се намали изоставянето на деца в институции:
a. План за реинтеграция в семействата
b. Разработване на цялостен междуинституционален механизъм за превенция на изоставяне на деца
c. Ревизия на процеса и изразходването на средствата за деинституционализация
36. Създаване на регистър за насилници, с влезли в сила присъди и решения с изричен ограничителен характер при предоставяне на определени административни услуги и механизъм за координация между институциите. Да се постави на обсъждане изграждането на механизъм за засилване на превенцията, например в случаите на регистрирани и проверени сигнали преди наличието на активна присъда.
37. Преглед и усъвършенстване на програмите за обучение и квалификация на работещите в социалната сфера.
38. Получаване на статут на работещите в социалната сфера.

39. Анализ, ревизия и реформа на агенциите в социалната система.
40. Контрол на отпускането на социални помощи на трудоспособни лица.
41. Преглед на здравната грижа за здравно неосигурени.
42. Съвместни проверки между НАП и ГИТ и засилен контрол, след провеждане на тримесечна разяснителна кампания.
43. Големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции попадат работодателите, счетоводителите и работещите.
Постигнат консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на следните точки
44. Разглеждане и обществено обсъждане в рамките на 3 месеца на следните политики за младите семейства:
a. Еднократна помощ при раждане на първо дете 500 лв.;
b. Второ дете 1000 лв.;
c. Трето дете 1500 лв.;
d. Всяко следващо по 200лв.;
e. Увеличаване на еднократната помощ за майки редовни студенти до 10 МРЗ;
f. Еднократна помощ до 10 МРЗ за родители, които са се осигурявали през последните 24 месеца;
g. Еднократна помощ до 300лв. за всички деца от 1ви до 4ти клас, давана еднократно в началото на всяка учебна година;
h. Данъчен кредит в размер на 6000лв. за дете на работещи родители;
i. Нулев ДОД върху доход от труд на лица под 26г;
j. Безплатни учебници за всички ученици от 1ви до 12ти клас;
k. Безплатни инвитро процедури;
l. Месечна добавка на база заетост за родители, които живеят и се осигуряват в България в размер на 24 МРЗ платени на равни месечни вноски до навършване на 7 години на детето;
m. Еднократната помощ за ученици да бъде въведена за всички класове от 1-ви до 12-ти и да бъде обвързана с присъствието на децата в училище;
n. Осигуряване на достатъчен брой на ясли и детски градини
o. Създаване на постоянни комбинирани стимули за връщане на родителите на работа;
p. Транспониране на директивата за баланс на личен и професионален живот и директивата за прозрачност на трудовите взаимоотношения;
45. В рамките на 6 месеца да се направи анализ за справедлива актуализация на пенсиите и създаване на нов механизъм, който да е устойчив във времето:
a. Пълен анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата съвместно със социалните партньори;
b. Анализ на категориите труд за пенсиониране;
c. Възможности за повишаване на коефициента на заместване на дохода;
d. Увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст;
46. В срок от 6 месеца да се анализират следните политики за хората с увреждания:
a. Промени в законодателство гарантиращо равното право на труд на хората с увреждания;
b. Държавна агенция за хора с увреждания;

външна реклама

c. ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа;
d. Надграждане на регистъра за хора с увреждания;
e. Възстановяване на националния раков регистър;
f. Промени в ЗУТ за засилване на контрола и проверките относно достъпност на средата;
g. Рампи за хора с увреждания в градския транспорт и стикери за сигнализация при нередности;
h. Кампания за активно включване в програмите за заетост на хора с увреждания;
i. Премахване на системата на ТЕЛК и преминаване към системата на ICF;
j. Система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара на труда;
k. Насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания, чрез покриване на част от осигуровките;
l. Въвеждане на система за стимулиране на работодателите да извършват преквалификацията на хора с увреждания
m. Изменение на закона за лична помощ включващо премахване на ТЕЛК решение като условие за достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 часа – точка за спешно обсъждане в срок до 3 месеца.
47. Дефиниране на енергийна бедност и минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление в срок от 6 месеца.
a. Определяне на кой и как се предоставя целевото подпомагане;
b. Изработване на цялостен механизъм;
c. Въвеждане на линия на енергийна бедност за използване само за дългосрочни мерки;
d. Разширяване на обхвата и финансиране на текущата програма за енергийно бедни домакинства;
48. Обществено обсъждане на Наредбата за качество на социалните услуги.
49. В срок от 6 месеца да бъде завършена националната карта на потребностите и предлагането на социални услуги:
a. Ускорено създаване на картата с фокус върху потребностите и т.нар. кухо предлагане на услуги;
50. Приемане на национална стратегия за детето и дефиниране на понятията благосъстояние и детска бедност в срок от 12 месеца.
51. Преглед на ефективността и разходите на центровете за квалификация и преквалификация в срок от 6 месеца

Рекламирай изгодно във Vihrogon.bg

Проверка на факти! Съобщете ни, ако видите неточна информация в текста, за да извъшим проверка – vihrogon2018@gmail.com

Над 500 хиляди души посещават средно на месец Vihrogon.bg. Рекламна публикация при нас струва 40 лева. Цените са без ДДС. За контакт vihrogon2018@gmail.com

външна реклама
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Незабавни статии
Кученце прегръща най-доброто си другарче, точно преди да бъдат убити и спаси живота и на двамата

Снимки: Etowah Valley Humane Society Кала и Кийра, две бездомни кучета, които са били оставени в приют за животни, за да бъдат евтаназирани доказаха, че прегръдката може да спаси живот. Снимката на Кала, кафявото куче, което прегръща най-добрата си приятелка, се разпространи скорострелно във Facebook и два часа по-късно и …

Незабавни статии
Лагерът на Мартина от „Фермата“ пощуря

Кадри видео инстаграм/Ивайло Герасимов Краят на последният сезон на „Фермата“ не сложи точка във взаимоотношенията между някои от участниците, най-вече от групичката на Мартина. Както се вижда от постовете им в социалните мрежи, те продължават да се забавляват заедно и очевидно са добри приятели. Фермерите прекараха коледните и новогодишни празници …

Незабавни статии
Свада в ефира на БТВ между Сашо и Андрей

кадри bTV Сериозен спор се разгоря в ефира на bTV между продуцента Андрей Арнаудов и водещия Александър Кадиев по темата за стандарта на живот в България и в чужбина. Арнаудов беше в студиото за да говори за инициативата „България те иска!“, която насърчава на българи да се върнат в страната …

driving theory test uk | ehliyet testleri