Да припомним какво представлява Великото народно събрание

Новини
реклама

Изображение Гугъл Мапс

Великото народно събрание(ВНС), наричано още учредителна власт, е държавен орган, който поставя основите и определя насоките на развитие на държавата. Неговото свикване и правомощия се съдържат в Конституцията на Република България, пише debati.bg.

Първото ВНС у нас избира първия български княз – Александър Батенберг през далечната 1879 г., а последното – сега действащата Конституция от 1991 г.

Главни правомощия на ВНС са да изменя и приема нова Конституция – акт, който е в основата на развитието на социално-икономическите отношения. Това е така, защото обхваща основните права и свободи на гражданите, както и принципите, от които следва да се ръководят управляващите при изпълнение на правомощията си. Например, ако днес в основата на Конституцията е залегнал принципът на свободна стопанска инициатива и неприкосновеност на частната собственост, то в Конституцията от 1971 г., действала по време на социализма, те отсъстват.

Как се свиква Велико народно събрание?

Именно защото ВНС има твърде отговорна и важна задача, е изграден специален режим за неговото свикване:

Решението за свикване трябва да идва от най-малко 2/3 от всички народни представители, т.е поне 160.

След като това решение бива гласувано положително, в рамките на 3 месеца се насрочват избори от Президента на Република България. След избиране на ВНС, Народното събрание, взело решение за свикването на ВНС, се разпуска.

Състои се от 400 депутати, за разлика от постоянно действащото Народно събрание, съставено от 240 – цели се по-широко представителство, поради значимостта на работата на учредителния орган. Важно! Въпреки че може да изменя Конституцията, ВНС не може да се произнася по всички въпроси, които сметне за добре, а само по тези, за които е изрично свикано!

Щом го направи, следва да преустанови работата си и да се разпусне. В някои неотложни случаи обаче може да се наложи ВНС да продължи дейността си като Народно събрание. Така става след приемане на сега действащата Конституция, когато през 1991 депутатите от VII ВНС продължават дейността си по-дълго от предвиденото поради сложната политическа обстановка в страната.

Какви въпроси разглежда и решава ВНС?

Правомощията на учредителния орган са закрепени в действащата Конституция. ВНС:

приема нова конституция – основният закон, който предопределя насоката на развитие на страната и принципите на управление. Пример за такъв принцип е – „Република България е правова държава“ и се управлява според Конституцията и законите;

решава въпроси, които са свързани с изменение на територията на държавата, както и ратифицира (приема закон, с който въвежда в действие) международни договори, които предвиждат такова изменение;

решава въпроси, които са свързани с промяна на формата на държавно управление и държавно устройство – промени, свързани с това как се формират главните държавни органи и как се осъществява властта на местно и централно равнище. България например в момента е парламентарна република с местно самоуправление, за разлика от САЩ, която е президентска република с федеративно устройство. За да се превърне и България във федерация, следва решението да бъде прието изрично от Велико народно събрание.

решава въпроси за изменение на принципа, че Конституцията има пряко непосредствено действие – с други думи, че всеки гражданин на страната ни може директно да се позове на правата си, закрепени в нея, стига естествено правото да може да бъде упражнено, без да се налага допълнителна конкретизация от страна на законодателя;

решава въпроси за изменение на принципа, че договори, ратифицирани по конституционен ред, публикувани в Държавен вестник и влезли в сила, стават част от вътрешното право на страната и имат предимство пред вътрешни норми, които им противоречат – това правомощие определя възможността на учредителите да преценят по какъв начин страната ни да бъде обвързана от международните договори, по които е страна;

решава въпроси за изменение на принципа, че основните права на гражданите са неотменими; решава въпроси за изменение на забраната при обявяване на военно или извънредно положение да бъде ограничено упражняването основните права като живот, физическа и телесна неприкосновеност, право на справедлив съдебен процес, неприкосновеност на личния живот, свобода на съвестта, мисълта, свобода на избор на вероизповедание, религиозни или атеистични възгледи;

решава въпроси за изменение и допълнение на процедурата за промяна и приемане на Конституцията.

Само Великото народно събрание ли може да променя Конституцията?

Като основен законодателен орган на България – Народното събрание също има правомощието да изменя Конституцията на България. Например, през декември 2015 народните представители взеха решение да изменят и допълнят главата за съдебната власт и да разделят Висшия съдебен съвет на две колегии. За най-важните въпроси обаче следва да бъде свикано Велико народно събрание.

реклама
loading...
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
Радан Кънев пред ЕНП: Не можете да помогнете на Борисов да задържи властта, той дължи отговори

реклама Снимка ФБ Днес на Работна група по правни въпроси към ЕНП, започна обсъждането на предстоящия дебат за България, пише Кънев в профила си в социалната мрежа.. Пред колегите си от ЕНП евродепутатът Радан Кънев отбелязва, че: – Ако ЕНП се противопостави на резолюция за кризата в България, ще загуби …

Новини
3
КНСБ: Предлагаме промени, с които минималната пенсия да стане 300 лв., а максималната – 1440 лева

реклама Снимка pixabay КНСБ предлага пакет от промени, които ще доведат до увеличаване на всички пенсии в България. С предложенията ще се постигне минимална пенсия от 300 лева, максимална пенсия от 1440 лева, 10 на сто увеличение на пенсиите от 300 до 369 лева и 5 на сто на останалите. …

Новини
1
„Интерпол“ издирва 16-годишно момиче от Варна

реклама Снимка Interpol Интерпол издирва с жълта бюлетина 16-годишната Евгения Севдова Любенова от Варна, научи Moreto.net. Според информацията на международната организация момичето е видяно за последно на 18 септември във Варна. Общо 15 са българчетата, които се издирват с жълта бюлетина на международната полицейска организация „Интерпол“. Децата, посочени в списъка, …