Каква е печалбата на банките в България? Ето официалните данни от БНБ

Новини

снимка: Монитор

През август 2018 г. активите на банковата система нарастват на месечна база с 0.7% (717 млн. лв.) до 103 млрд. лв. Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява, а делът ѝ в общите активи в края на месеца е 18.9%, информират от БНБ, пише profit.bg.

Балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите отбелязва месечно увеличение, като делът ѝ в общите активи достига 63.2%. Делът на портфейлите с ценни книжа остава непроменен и в края на периода е 13.1%. Брутните кредити и аванси се увеличават спрямо края на юли с 0.8% (691 млн. лв.). При експозициите в централни банки е отчетено намаление, а при вземанията от кредитни институции – нарастване. Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през месеца с 0.7% (444 млн. лв.) до 60.2 млрд. лв.

Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 81 млн. лв., 0.2%), за други финансови предприятия (с 89 млн. лв., 3.0%), за домакинства (със 184 млн. лв., 0.9%) и за сектор държавно управление (с 90 млн. лв., 14.4%). Депозитите в банковата система са увеличени през месеца с 0.8% (701 млн. лв.) и в края на август възлизат на 88.7 млрд. лв. Растеж има при депозитите на домакинства (с 437 млн. лв., 0.9%), на други финансови предприятия (със 74 млн. лв., 2.5%) и на сектор държавно управление (с 481 млн. лв., 20.2%).

Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия (с 68 млн. лв., 0.3%) и на кредитни институции (с 223 млн. лв., 3.9%). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август 2018 г. възлиза на 12.4 млрд. лв., като през месеца нараства със 139 млн. лв. (1.1%).
Печалбата на банковата система в края на август 2018 г. е 1.088 млрд. лв. (при 913 млн. лв. за същия период на миналата година).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за осемте месеца са 301 млн. лв. (при 329 млн. лв. година по-рано). Изчислените съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета) ликвиден буфер и нетни изходящи ликвидни потоци в края на август са съответно 24.5 млрд. лв. и 7.0 млрд. лв. Съотношението между двете величини – отношението на ликвидно покритие2 , е 349.2%.

loading...
Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини
„Български пощи“: Готови сме да разпространяваме печатни издания

„Български пощи“ ЕАД има готовност да разпространяват печатни издания от 2 март, съобщиха от дружеството за topnovini.bg. От днес започва и сключването на договори с издателите. Дейността по разпространението на печатните издания от 1 март се поема от „Български пощи“. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен …

Новини
Премиерът развърза кесията, отпускат 25 милиона за физкултурни салони

„Основният приоритет в областта на младежта и спорта, който заложихме в програмата за управление на третия кабинет на Бойко Борисов, е изграждането на физкултурни салони в училищата. С днешното решение на Министерски съвет за отпускане на средства в размер на 25 милиона лева заявяваме ясно, че искаме да превърнем в …

Новини
Собственикът на ТАД Груп Иван Тодоров е пуснат срещу 100 000 лева

Шефът на ТАД Груп Иван Тодоров е пуснат от ареста срещу 100 000 лева парична гаранция. Решението е взето на 12 февруари от спецсъда, а прокуратурата не е протестирала пред по-горна инстанция. Така паричната гаранция е влязла в сила, съобщава БТА, като се позовава на свои източници в съда. Тодоров …